Име на болест: Јаболкова сива вошка - Dysaphis plantaginea
Култура: ЈАБОЛКА
Опис:Најштетна вошка која брзо и обилно се размножува и предизвикува бројни оштетувања на плодовите, лисјата и леторастите. Сиви - сини до црни по боја вошките се појавуваат пред крајот на цветањето. Поради цицањето на заметнатите плодови подоцна се појавуваат силни деформации на истите. Прагот на штетност 1 - 2 колонии на 100 летораста.Препарати