Име на болест: Јаболкова сива вошка - Dysaphis plantaginea
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Најштетна вошка која брзо и обилно се размножува и предизвикува бројни оштетувања на плодовите, лисјата и леторастите. Сиви - сини до црни по боја вошките се појавуваат пред крајот на цветањето. Поради цицањето на заметнатите плодови подоцна се појавуваат силни деформации на истите. Прагот на штетност 1 - 2 колонии на 100 летораста.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE

MASAI

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC