Име на болест: Калифорниска штитеста вошка - Quadrispidiotus perniciosus
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Штитестите вошки се ситни штетници кои се приметуваат откако со своите штитови ќе ги прекриат гранките или плодовите. Женките се фокусирани секогаш на едно место, а мажјаците се подвижни и немаат устен апарат па неможат да се хранатЛарвите во првиот стадиум се подвижни, а потоа се фиксираат и остануваат на едно место.
Калифорниската штитеста вошка воглавном има две генерации. Ларвите на првата генерација обично се појавуваат кон крајот на мај и во јуни. Тие се раздвижуваат под штитот на мајката или едноставно остануваат под него. Втората генерација ларви се појавува кон крајот на јули и август, а третата кон крајот на август, септември па и во октомври.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BULLDOCK

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

FURY 10 EC

FURY GEO

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

NOMOLT

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NOTIKOR

NURELLE D

PIREL D

REKORD 20 EC