Име на болест: Зелена праскова вошка - Myzus persicae Sulz.
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Годишно развива 10 генерации. Презимува во стадиум јајце на праската. При поволни економски услови и во затворени просторииза 10 до 12 дена дава генерација. Пренесува голем број перистентни и неперистентни вируси (над 100). Економски праг на третирање е 10 - 15% заразени леторасти. Една од најштетните лисни вошки и воопшто од штетните инсекти. Отпорна е на многу користени инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC