Име на болест: Сив пепеласт гроздов молец - Lobesia botrana 
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Гроздовите молци се штетници од редот Lepidoptera, кои се појавуваат во речиси сите лозарски региони. Штетите ги причинуваат гасениците од двата вида. Гасениците од првата генерација во почетокот на јуни ги јадат цветните реси, цветовите, малите зрна и делови од гроздот. Првата генерација обично не предизвикува економски значајни штети, иако на секој неколку години има поголема појава на гасеници од првата генерација кои можат да причинат поголеми штети. Втората генерација пеперутки се појавуваат во средината на јули, а ларвите се вбушуваат во зрната на гроздот, кои можат да се исушат или ги напаѓа сиво гниење. Штетата може да биде многу голема, особено во години со обилни врнежи, кога условите за сиво гниење се многу поволни. Во години кога втората генерација многу ќе се размножи непосредната штета на гроздот е голема поради избушените зрна кои се сушат и добиваат кафејава боја.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

VANTEX 60 CS

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

MATCH 050 EC

MATCH 050 EC

RUNNER 240 SC

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE

LASER

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NOTIKOR

NURELLE D

PIREL D

REKORD 20 EC