Име на болест: Пепелница - Uncinula necator
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Заболувањето го предизвикува габата Uncinula necator.
Пепелницата на виновата лоза презимува како мицелиум во папките, од каде во пролет ги пушта своите хифи на веќе потераните ластари и листови. Габата ја прераснува површината на листот и од нив рти во внатрешноста на ткивото и цица хранливи материи. Подоцна се создаваат конидии кои со ветерот се разнесуваат по насадот. На конидиите за ртење не им се потребни водени капки бидеќи самите содржат доволно влага. Последните години утврдено е и дека пепелнивата презимува и во облик на полни плодишта на листовите, ластарите и јагуридата, кои во текот на зимата остануваат во расадот. Полните спори овозможуваат рана зараза. Првите зарази обично не се забележуваат. Најчесто пепелницата се развива во облик на сивкаста површинска превлака на зрната, листовите и краковите. Габата ја прераснува покожицата на зрното, која се стврднува, престанува со раст и ако се зарази во големина поголема од зрно грашок подоцна пука, така да се гледаат семките. Во лето габата се развива на краковите во облик на виолетово - рѓава превлака. Периодите на голема разлика меѓу дневната и ноќната температура и висока релативна влажност на воздухот погодуваат за развој на пепелницата. Времето на зараза до нова појава на конидии трае 7 - 14 дена зависно од временските услови.повеќе слики >>

Препарати

BELLIS

CANTUS

COLLIS

SIGNUM

SABITHANE

CRYSTAL

POSTALON 90 SC

TOPAS 100 EC

BUMPER 25 EC

TELIO 25% EC

TILT 250 EC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW