Име на болест: Зелена праскова вошка - Myzus persicae Sulz
Култура: ПРАСКА
Опис:Праскова лисна вошка има зелена, жолтеникава или црвенкава боја на телото со големина до 2, 5мм. Годишно развиваат над 10 генерации. Фекундитетот на 1 женка е околу 5 јајца. Зимски домакин: праска и други растителни видови .
Летни домакини тутун, домат, репа, памук, зелка, кељ, компир, пиперкаи други. Презимува во стадиум јајце на праската. Економски праг на третирање 10 - 15% заразени леторасти.Препарати