Име на болест: Лепавец - Galium aparine
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен плевел. Стеблото е полегливо, четвртесто, долго до 100 цм. Листовите се пршленесто распоредени околу стеблото, по форма линеарно - ланцетести. Стеблото и листовите се покриени со влакненца, со помош на кои се прикрепува за културата. Цветовите се бели, ситни. Плодот е овален, 4 - 7 мм, по боја жолто - кафеав. Семето е долго 2, 5, а широко околу 2, 1 мм. Се размножува со семе. Се шири антропохорно и зоохорно. Никнува наесен и напролет, но масовно никнува напролет, од плиток слој.повеќе слики >>

Препарати

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

INNOVATE 240

MOTIVELL

NICOGAN 40 SC

NICOSH 4% OD

SAMSON 4SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P