Име на болест: Мувар зелен - Setaria viridis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Setaria veridis
Едногодишно растение високо 10 - 60 цм. Слабо мазно при врвот грубо. Листовите се долги 3 - 30 цм зелени или темнозелени и мазни. Брзо огрубуваат. На местото на лигулата се наоѓа китка од ситни влакна. Ракавецот е мазен. Цвета во лето. Цветот е густа класовидна метлица со зелена боја. Основата на метлицата не се гледа од густината на класјето.
Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

INNOVATE 240

MOTIVELL

NICOGAN 40 SC

NICOSH 4% OD

SAMSON 4SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P