Име на болест: Мувар сив - Setaria glauca
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Setaria glauca
Едногодишно растение високо 10 - 90 цм. Стеблото е мазно на врвот грубо. Листовите се долги 6 - 30 цм, широки 4 - 8 мм светлозелени, мазни или малве влакнести при основата. Во горниот дел се груби. Наместо лигула имаат кикести влакненца. Ракавецот им е мазен. Соцветието е густа класовидна метлица долга 3 - 7 цм. Основата на метлицата вретеното не се гледа од густината на класот. Цвето е прво зелен а потоа пожолтува. Цветот трае од јуни до септември. Произведува 5000 семки.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

INNOVATE 240

MOTIVELL

NICOGAN 40 SC

NICOSH 4% OD

SAMSON 4SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P