Име на болест: Велигденче персиско - Veronica persica
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Veronica persica
Едногодишно растение високо 10 - 35 цм. Има повеќе тенки полегнати влакнасти стебленца кои се разгрануваат. Листовите се овални, влакнасти, по периферијата назабени со кратка петелка. Цветовите се плави поединечни. Се наоѓаат на врвот на стеблото. Произведува 50 - 100 семки. Домаќин на некој болести и нематоди.Препарати