Име на болест: Прстесто просо, крваво - Digitaria sanquinalis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 50 cm. Стеблото е мазно или слабо влакнесто на коленцата често со виолетова боја. При основата некогаш е ползечка. Листовите се долги 3 - 15 cm, зелени или црвенкасти мазни или слабо влакбнести. Ракавецот е влакнест. Лигулата е голема 1 - 2 mm исто така влакнеста. Цвета летото. Сложен цвет кој е прстест со 2 - 7 класовидни соцветиа долги 4 - 8 cm. Преносител на голем број нематоди.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

CALLISTO 480 SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P

TAROT 25 WG