Име на болест: Антракноза на краставица - Colletotrichum lagenarium
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис:Паразитира на сите надземни делови на рстението. Првите симптоми се запазуваат на постарите листови во вид на округли, зонирани дамки со темно сива боја. Ткивото во рамките на дамките некротира, и во случај на јаки зарази листовите целосно се сушат. На плодовите се појавуваат крупни дамки вдлабнати во ткивото. Во средината на дамката се образува темна превлака од органите за репродукција на габата. Дамките често се спојуваат и имаат изглед на длабоки рани. При некрозата на ткивото и развојот на секундарни паразити плодовите се деформираат, скапуваат и пропаѓаат. Болеста масовно се манифестира во влажни години и нанесува значителни штети. Кога не е во периодот на вегетација се одржува на заразените растителни остатоци и на семето.Препарати

GLOBAZTAR SC

QUADRIS

BEVIKUR N

EVIKUR 72,2 SL

PREVICUR 607-SL

PROPLANT 722 SL

ZUPINEB S-70

ANTRACOL COMBI

ALANAT 80 WP

ALIETTE FLASH

AZIMUT TRIPLE

BEVIJET WP 80

FOSTONIC 80 WP

BALEAR 500 SC

BRAVO 500 SC

CHLOROFLASH

PILARICH 75% WP