Име на болест: Јаболкова крвава вошка - Erisoma lanigerum Hausm
Култура: ДУЊА
Опис:Јаболовата крвава јаболка презимува на стеблото од јаболко, во пукнатините или на спојката со подлогата. Целокупниот развој на вошките се одвива на јаболкото. Нападнатите растителни делови се препокриени со бела восочна навлака. На местата, каде што вошките шмукале сокови, кората пука и се јавува хипертрофија. Доаѓа до задебелување на стеблото и гранките, се образуваат рак - рани или гуки. Најчесто страдаат стебла на влажни и заштитени места, а помалку се нападнати стебла на сончево и проветриво место.
Мерки на контрола се одгледување на јаболкото на отпорни подлоги, избегнување на најосетливите подлоги, отстранување на силно заразени гранки и нивно спалување и зимска заштита со минерални масла или минерални масла+органофосфорни инсектициди.Препарати