Име на болест: Јаболкова крвава вошка - Erisoma lanigerum Hausm
Култура: ДУЊА
Опис: Јаболовата крвава јаболка презимува на стеблото од јаболко, во пукнатините или на спојката со подлогата. Целокупниот развој на вошките се одвива на јаболкото. Нападнатите растителни делови се препокриени со бела восочна навлака. На местата, каде што вошките шмукале сокови, кората пука и се јавува хипертрофија. Доаѓа до задебелување на стеблото и гранките, се образуваат рак - рани или гуки. Најчесто страдаат стебла на влажни и заштитени места, а помалку се нападнати стебла на сончево и проветриво место.
Мерки на контрола се одгледување на јаболкото на отпорни подлоги, избегнување на најосетливите подлоги, отстранување на силно заразени гранки и нивно спалување и зимска заштита со минерални масла или минерални масла+органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC