Име на болест: Полски осот (обичен костреш) - Sonchus oleraceus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 30 - 100 cm. Стеблото е исправено, шупливо, голо и разгрането. Листовите се наизменични, седнати. Горните се цели а долните разделени. Цветовите се жолти собрани во соцветие на врвот на стеблото и гранките. Произведува 4 - 5. 000 семки. Семките се разнесуваат со ветерот.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

GRANSTAR 75 WG

HERBASTAR 750 WG