Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Tribenuron-Methyl;
Име на препарат: HERBASTAR 750 WG

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА“ - Скопје - Скопје
Производител: TIDE INTERNATIONAL LTD / веб страница