Име на болест: Морков див - Daucus carota
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Двогодишно растение (ретко едногодишно или повеќегодишно), високо до 80 цм. Коренот е вретенаст бледожолт слабо задебелен. Стеблото е исправно разгрането шупливо и влакнесто. Листот е нарежан има типичен мирис на морков. Цветовите се многубројни ситни и собрани во штит. Во средината на штитот цветовите се темни. Цвета летото. Едно растение дава 10000 семки. Листовите и коренот се јадат. Медоносно растение со лековити својства.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

GRANSTAR 75 WG

HERBASTAR 750 WG