Име на болест: Лисна вошка на розата - Macrosiphоm rosae
Култура: КРУША
Опис: Oваа вошка има зелена боја на телото и големина од 2мм. Холоциклична и хетероетична вошка. Годишно развива над 5 генерации. Фекундитетот на 1 женка е до 5 јајца. Се храни на трендафил, јаболко и круша салата и други видови. Економски праг за третирање е 10 - 15% заразени леторасти.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE