Име на болест: Лисна вошка на розата - Macrosiphum rosae
Култура: КРУША
Опис:Oваа вошка има зелена боја на телото и големина од 2мм. Холоциклична и хетероетична вошка. Годишно развива над 5 генерации. Фекундитетот на 1 женка е до 5 јајца. Се храни на трендафил, јаболко и круша салата и други видови. Економски праг за третирање е 10 - 15% заразени леторасти.Препарати