Име на болест: Лисна вошка на розата - Macrosiphon rosae
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Oваа вошка има зелена боја на телото и големина од 2мм. Холоциклична и хетероетична вошка. Годишно развива над 5 генерации. Фекундитетот на 1 женка е до 5 јајца. Се храни на трендафил, јаболко и круша салата и други видови. Економски праг за третирање е 10 - 15% заразени леторасти.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC