Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Acetamiprid;
Име на препарат: VOLLEY

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПУ „АГРИМАТКО“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: WILLOWOOD LTD