Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Acetamiprid;
Име на препарат: TONUS

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: GALENIKA / веб страница