Име на болест: Обична ливадарка - Poa trivialis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо до 1 м. Има бројни изданоци со кој ползеjќи се шири. Стеблото е испод метлицата голо и рапаво. Лицето на листовите е рапаво, а опачината мазна и сјајна. Ракавецот на листот е краток затворен и рапав. Влакната на ракавецот се свртени наназад. Јазикот е долг и зашилен. Се разликува од листот на poa pratensis што нејзиниот лист завршува во вид на чамец. Цветот е метлица со 5 - 6 етажи. Класовите се со светлозеленба боја и без осички.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P