Име на болест: Попова лажичка обична (полски мошнак) - Thlaspi arvense
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно понекогаш и двогодишно растение високо до 50 cm. Стеблото е исправено, голо, често разгрането во долниот дел. Листовите се светлозелени, голи со благо изразени рабови. Долните имаат петелка а горните го опфаќаат растението. Цветовите се ситни бели, сложени во густ долг гроздаст цвет. Плодот е псплескан со околу 17 округли семки светлоцрна боја. Произведува просечно околу 900 семки.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

SEKATOR

SEKATOR ® OD

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

CALLISTO 480 SC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70