Име на болест: Зрнец црн (помошничка) - Solanum nigrum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Едногодишно растение или двогодишно високо 80 цм. Стеблото е исправено, голо или слабо влакнесто и разгрането. Листовите се голи и влакнести, со неправилен јајцевиден облик имаа петелки. Долги се 6 - 8 цм, а широки 6 цм. По рабовите можат да бидат назабени . Цветовите се бели собрани во штитесто соцветие. Плодот е црна, сјајна бобица поширока од долга. Едно растение произведува околу 500 семки. Семето е бубрежно сплескано. Домаќин на инсекти и болести.Препарати