Име на болест: Зрнец црн (помошничка) - Solanum nigrum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение или двогодишно високо 80 цм. Стеблото е исправено, голо или слабо влакнесто и разгрането. Листовите се голи и влакнести, со неправилен јајцевиден облик имаа петелки. Долги се 6 - 8 цм, а широки 6 цм. По рабовите можат да бидат назабени . Цветовите се бели собрани во штитесто соцветие. Плодот е црна, сјајна бобица поширока од долга. Едно растение произведува околу 500 семки. Семето е бубрежно сплескано. Домаќин на инсекти и болести.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

GOLIJAT

GOLTIX WP 70