Име на болест: Црна репина вошка - Aphis fabae Scop.
Култура: КОМПИР
Опис: Регистриран е како штетник на шеќерната репка, цвеклото, тутунот, доматот, сончогледот, компирот.  Покрај директните штети утврдена е и како вектор на вируси. Најголеми штети до 70% се регистрирани кај шеќерната репка. Годишно има над 10 генерации. Економски праг за третирање е 20 - 30% инфестација.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN