Име на болест: Пченична лисна вошка - Schizaphis graminium
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Годишно развива повеќе од 5 генерации. Презимува како јајце на зимските жита и треви. За време на топли зими презимува возрасна женка. Целиот живот го поминува на висовите од фам. Poaceae. Колониите ги формира на лисната и класовите. Пренесува вируси, а особено вирусот на џуџесто жолтило на јачменот. За мониторинг се користат жолти водени садови, жолти лепливи плочи, кечер, мрежи, аспиратор, визуелен преглед на вегетативни и генеративни органи на растенијата. Мерки за контрола се - Агротехнички мерки : намалување на ѓубрењето со азот, уништување на плевелните растенија, дозирано наводнување, зимска заштита, минерални масла. Механички мерки : резидба на нападнати вегетативни делови, жолти лепливи траки. Биолошки мерки : стеници, златооки, бубамари. Хемиски мерки : задолжително менување на инсектицидите од различни хемиски групи.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

VANTEX 60 CS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC