Име на болест: Гороцвет, летен - Adonis sestivalis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен ранопролетен плевел. Расте до 60 цм, со поединечни црвени цветови на врвот. Се размножува со семе. Масовно никнува во март - април, понекогаш и порано (февруари) на температура на почва од 10 - 12 С. Ги заплевелува есенските и ранопролетни култури со густ склоп. Во некои земји се одгледува како културен вид бидејќи има лековити својства. Содржи аденин кој влијае штетно, па и смртоносно, врз домашните животни.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P

DICURAN FORTE 80 WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

TENA

TOLURON 80 WP