Име на болест: Обична, покриена или тврда гламница кај пченицата - Tilletia tritici
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Болното растение не може да се препознае додека не се појави класот од ракавецот. Стеблто може да биде нешто пократко, но тешко се забележува. Класовире се нешто подолги и имаат темносина воја, Класот е порастресит, не е компактен. Зрната се пократки но пошироки и осилата се пораширени па класовите изгледаат накострешени. При ослободување на телеутспорите се чувствува мирис на расипана риба и затоа оваа гламница се нарекува смрдлива гламница. За заштита се препорачува употреба на здраво семе, порана сеидба и користење на дезинфецирано семе.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

BUMPER 25 EC

TELIO 25% EC

TILT 250 EC

MIRAGE 45 EC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

IMPACT 25 SC