Име на болест: Смрдлива коприва - Galeopsis tetrahit
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 40 - 60 cm. Коренот е вретенест. Стеблото исправено, разгрането, на коленцата здебелено, посипано со крути влакненца. Листовите се седечки, елиптични, назаберни и влакнести. Цветовите се групирани, белузлави, со жолта долна уста. Дава до 8. 000 семки.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4