Име на болест: Јаболкова оса - Hoplocampa testudinea
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Припаѓа во осите листарци. Осичките се со големина 6 - 7 мм и летаат меѓу цветовите крајот на април и почеток на мај и полагаат јајца во цветните чашки. После 6 - 18 дена се исполуваат ларвите, кои бушат тесни и долги канали под покожицата на плодот. Овие канали подоцна обложени со плута можат да се забележат при берба. Подоцна пагасениците се вбушуваат во внатрешноста на малите плодови кои обично опаѓаат. Една пагасеница може да уништи 3 - 4 плода. Кога плодовите ќе паднат, пагасеницата ги напушта и се вовлекува во земја, каде презимува во запредок, а се будат во пролет.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN