Име на болест: Ветрушка обична - Apera spica venti
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Едногодишно растение често озимо висока 30 - 120 цм. Коренот е жилест. Стеблото исправено и глатко. Листовите рапави, зелени долги околу 15 цм, а широки околу 3 цм. Немаат аутикули. Соцветието е широка метлица долга 25 цм со многу бочни гранчички во повеќе етажи. Класчињата се поединечни. Произведува годишно 12000 семки. Опасен кај житата. Пренесува нематоди.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP