Име на болест: Камилица - Matricaria chamomilla
Култура: ВИШНА
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 55 цм. Стеблото е исправено, голо, на пресек округло со долги гранки. Листовите се пересто разделени, тесни, мазни и со мирис на камилица. Цветовите се собрани во главица кои во средината се жолти а на краевите бели. Цветовите се на долгите рачки. Цвета од мај до август. Дава до 5300 семки. Растениетио е лековито и се култивира. Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P