Име на болест: Сива дамкавост на лисјата на пченица - Mysosphaerella graminicola
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Првите симптоми се јавуваат во вид на хлорозни дамки на листовите. Дамките имаат неправилен облик, ограничени се од нерватурата па стануваат издолжени честопати и споени. Во почетокот дамките се воденести потоа пожолтувааат и најпосле добиваат црвена боја и се обрабени со посветла зона. Заразите можат да  настанат и на стеблото посебно на интернодиите. За заштита се препорачува употреба на здраво и дезинфецирано семе, заорување на стрништето, поретка сеидба и употреба на фунгициди.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

BAVISTIN FL

MIRAGE 45 EC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

BRAVO 500 SC