Име на болест: Бело гниење на стеблото - Sclerotinia sclerotiorum
Култура: ДОМАТИ
Опис:На инфекција најпрво се подложни приземните и подземните органи на растението, иако инфекцијата може да настане и на надземните растителни делови. На младите растенија овој паразит предизвикува симптоми на полегнување и топење на расадот. Симптомите се манифестираат на коренот кој станува кафеав и гнија, при основата на стеблото се забележува една зеленикава, а потоа кафеава воденеста дамка која се шири брзо и гние основата на стеблото и растенијата венат. Гниењето може да се појави и во горниот дел на стеблото, што омекнува и лесно може да се скрши. Плодовите исто така можат да бидат зафатени со инфекцијата додека се сеуште на растението, и во текот на транспортот и складирањето. Дел од растението во почетокот над дамката изумира, а потоа и цело растение. Болеста се појавува во постојани влажни услови и зголемена влажност.  Спречувањето на ова заболување е тешко, бидејќи долго време се одржува во почвата патогенот. Превентивни мерки би биле со отстранување на заразените растенија, остатоците, плодоред, дезинфекција на почвата и регулирање на топлотниот и водниот режим. Од инфекции по воздушен пат треба да се превземат мерки на прскање со соодветни фунгициди.Препарати

BAVISTIN FL

GALOFUNGIN

BUMPER 25 EC

DINAZOL 25 EC

PROPICONAZOL 250 EC

PROPICOPIN 25 EC

STIL

TELIO 25% EC

TILT 250 EC

AKORD

FOLIKUR EW 250

ORIUS 6 FS

RAXIL FS 060