Име на болест: Здравец - Geranium dissectum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Едногодишно или двегодишно растение висока до 35 цм. Стеблото е исправено јако разгрането и влакнесто. Листовите се еден спрема друг нарежани во 5 - 9 делови кои понатаму се разделуваат на по три заба. Цветовите се ситни црвени. Се појавуваат од мај до септември. Плодовите се влакнести. Има лековити особини.Препарати