Име на болест: Голем повит (полско пиперче) - Polygonum lapathifolium
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 20 - 100 цм. Коренот е вретенест. Стеблото разгрането, обично со долги црвенкасти дамки. Листовите се издолжено елиптични долги 6 - 12 цм, широки 1, 5 - 4 цм. Најшироки се во долната третина. Зелени а на опачината жлездасти. Имаат изразена петелка. Мембранската покривка на составот на листовите и стеблото е без влакненца или се многу кратки. Сложените цветови се гроздасти, цилиндрични и исправени. Плодот е сплескан, округол со светлоцрвеникава боја. Едно растение дава 800 - 1500 семки. Медоносно растение, домаќин на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

PULSAR 40 SL

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

LORD 700 DG

SENCOR WP 70

SENCOR ® WG 70