Име на болест: Темјанушка полска - Viola arvensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 30 cm. Стеблото е исправено или полу легнато, се разгранува во основата. Листовите имаат благо назабени рабови, додека палистовите се длабоко нарежани. Цветовите се жолто - бели, без мирис. Плодот е повеќесемена чаура. Едно растение дава 1. 500 - 8. 000 семки. Се размножува со семето. Домаќин на некои нематоди.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

SEKATOR

SEKATOR ® OD

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

GAMIT 4 EC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70