Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Clomazone;
Име на препарат: GAMIT 4 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: FMC CORPORATION A.P.G. / веб страница