Име на болест: Обично влакнесто просо - Echinochlоa crus galli
Култура: ОРИЗ
Опис: Едногодишно растение високо 30 - 150 цм. Слабо членковидо на коленцата влакнесто. Листовите се линеарни, зелени или црвенкасти, мазни и на рабовите груби. Долги се до 30 цм, а широки до 15 мм. Немаат лигули. Ракавецот им е мазен. Цвета летото. Метличасто соцветие се состои од долги класовидни гроздови. Класјата имаат осички долги до 1 цм. Дава 13000 семки со ртливос до 7 години.
Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

PULSAR 40 SL

CALLISTO 480 SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P