Име на болест: Јаболкова крвава вошка - Eriosoma lanigerium
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Колониите на вошката изгледаат како памук, а причинуваат големи штети формираќи творби во форми на рак рани. Крвавата вошка има многу ефикасен природен непријател осичката Aphelinus mali која е осетлива на пониски температури и често пати ја губи битката поради брзо размножување на вошката. Крвавата вошка најсилно се размножува уште од рана пролет март - април, во лето нејзиниот развој е забавен, а на есен повторно се интензивира.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

MASAI

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC