Име на болест: Мувар сив - Setaria glauca
Култура: ГРАШОК
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 90 цм. Стеблото е мазно на врвот грубо. Листовите се долги 6 - 30 цм, широки 4 - 8 мм светлозелени, мазни или малве влакнести при основата. Во горниот дел се груби. Наместо лигула имаат кикести влакненца. Ракавецот им е мазен. Соцветието е густа класовидна метлица долга 3 - 7 цм. Основата на метлицата вретеното не се гледа од густината на класот. Цвето е прво зелен а потоа пожолтува. Цветот трае од јуни до септември. Произведува 5000 семки.повеќе слики >>

Препарати

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

CALLISTO 480 SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P