Име на болест: Зелена јаболкова вошка - Aphis pomi
Култура: ДУЊА
Опис: Има зелена боја со крушковиден облик и е најчеста штетна врста на јаболкото. Во зима на едногодишните леторасти можат да се забележат светликави црни јајца. Вошките ги наоѓаме на долната страна од листот и на врвовите од леторастите, каде во бројни колонии цицаат сокови. Леторастите заостануваат во развојот (се деформираат), листовите се свиткуваат и при појак напад може да се исушат. Најголеми штети вошките прават на младите стебла. Прагот на штетност е пред цветање 10 - 15 колонии на 100 леторасти, а после цветањето 8 - 10 колонии на 100 леторасти.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE