Име на болест: Гниење на кореновиот врат, раковина на ветките - Phytophthora syringae syringae Kleb.
Култура: ПРАСКА
Опис: Причинува гниење на плодовите на праската . Габата се наоѓа во почвата , презимува во вид на ооспори што се образуваат во заразеното ткиво, во почвата се одржува и до 15 години. Исто така можат да се најдат и во водата и да се пренеста со наводнување и со помош на капките дожд . Инфекцијата настанува преку различни рани, оштетувања и природни отвори. Масовната зараза настанува во услови на ниска температура и интензивни врнежи. Паразитот е активен во почвата при температура од 0 до 160С, а најактивен е при 12 - 140 С. За заштита често се користат бакрани препарати , третирање на почвата околу стеблото, режење на долните ветки со цел плодовите да се допираат до почвата.повеќе слики >>

Препарати

GRISU

IPPON 500 SC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

CHORUS 75 WG

SWICH 62,5 WG