Име на болест: Црна репина вошка - Aphis fabae
Култура: ДОМАТИ
Опис: Изразен полифаг, живее на 200 растителни видови. Регистриран е како штетник на шеќерната репка, цвеклото, тутунот, доматот, сончогледот, компирот. Покрај директните штети утврдена е и како вектор на вируси. Најголеми штети до 70% се регистрирани кај шеќерната репка. Годишно има над 10 генерации. Економски праг за третирање е 20 - 30% инфестација (зараза).повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE