Име на болест: Мамуза, источна - Delphinium orientale
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен вид. Листовите се тројно изрежани, со сегменти широки 2 - 4 мм. Цветовите се виолетови, сино - виолетови  и се размножува со семе. Масовно никнува во март - април. Никнува и наесен и успешно презимува. При жетвата семето се прибира со семето од културата.повеќе слики >>

Препарати

SEKATOR

SEKATOR ® OD

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

DICURAN FORTE 80 WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

TENA

TOLURON 80 WP

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP