Име на болест: Мамуза, обична - Delphinium consolida
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен ранопролетен плевел. Соцветието му е грозд со виолетова или сина боја. Масовно никнува од почетокот на февруари или март, при температура од 6 - 8 оС. Дел од семето никнува наесен, при што дел од изникнатите растенија успешно презимуваат. Ртливоста се задржува до 6 години. Ги заплевелува есенските и ранопролетните култури со густ склоп, особено есенските жита. Бара почви богати со вар.повеќе слики >>

Препарати

SEKATOR

SEKATOR ® OD

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

DICURAN FORTE 80 WP

LINTUR 70 WG

LOGRAN 20 WG

TENA

TOLURON 80 WP

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP