Име на болест: Крстенец обичен (костреж) драгошец - Senecio vulgaris
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно често озимо или двогодишно растение. Високо 20 - 50 цм. Стеблото е исправно разгрането скоро голо. Има малку листови кои се наизменични и нарежани. Долните имаат петелка а горните се седачки. Голи само средниот нерв е влакнест. Цветовите се жолти собрани во главичесто соцветие. Цвета цела година. Дава до 7000 семки. Птиците го јадат семето и разнесуваат. Често дава две или повеќе генерации. Преносител е на некој рѓи.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70