Име на болест: Амброзија пелинолисна - Ambrosia artemiisifolija
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Едногодишно растение високо до 1 м. Коренот е вретенест. Стеблото е исправно наредено со груби влакненца на пресек четвороаголно. Листовите се со јајцевиден облик, влакнести со јако изразени и тесни нарези. Цветовите се собрани во долг гроздаст цвет на врвот на стеблото и гранките. Цвета од јули до септември.Препарати