Име на болест: Амброзија пелинолисна (пелинска амброзија) - Ambrosia artemiisifolia
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо до 1 м. Коренот е вретенест. Стеблото е исправно наредено со груби влакненца на пресек четвороаголно. Листовите се со јајцевиден облик, влакнести со јако изразени и тесни нарези. Цветовите се собрани во долг гроздаст цвет на врвот на стеблото и гранките. Цвета од јули до септември.повеќе слики >>

Препарати

PULSAR 40 SL

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC