Име на болест: Штир, бел - Amaranthus albus
Култура: МОРКОВ
Опис: Монокарпен едногодишен доцно - пролетен плевел. Стеблото е исправено или полегливо. Цветовите се собрани во групи, во пазувите на листовите. Се размножува со семе. Се шири со помош на ветер (анемохорно). Масовно никнува во втората половина на мај и подоцна т. е. никнува подоцна од обичниот штир. Обично се јавува во посеви кои се релативно чисти од други плевели.повеќе слики >>

Препарати

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

GOLIJAT

GOLTIX WP 70

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P