Име на болест: Прстесто просо, крваво - Digitaria sanquinalis
Култура: КАЛИНКА
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 50 cm. Стеблото е мазно или слабо влакнесто на коленцата често со виолетова боја. При основата некогаш е ползечка. Листовите се долги 3 - 15 cm, зелени или црвенкасти мазни или слабо влакбнести. Ракавецот е влакнест. Лигулата е голема 1 - 2 mm исто така влакнеста. Цвета летото. Сложен цвет кој е прстест со 2 - 7 класовидни соцветиа долги 4 - 8 cm. Преносител на голем број нематоди.повеќе слики >>

Препарати

CALLISTO 480 SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P

TAROT 25 WG