Име на болест: Шарена луцеркина стеница - Lygus pratensis
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Има 2 - 3 генерации годишно. Презимува во стадиум имаго под растителни остатоци во луцерката или на рабовите од шумите. При студена зима угинуваат голем број имага. Нападнатите растенија имаат слаб пораст, даваат семе со слаб квалитет. Кај сончогледот ги напаѓа сите растителни делови кои се сушат, пукаат, цветовите остануваат неплодни, а во семето се намалува содржината на масло. Стеницата е утврдена и како вектор на вируси. Мерки за контрола се просторна изолација и хемиски мерки.повеќе слики >>

Препарати

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC